Demontage

De demontage is begonnen, eerst de schermen en het voorfront verwijderen om vervolgens met de steunen te beginnen waarmee hij in de kantelbok gehangen gaat worden.
Hier is Peer bezig om de hard geworden kit uit de watergoot te verwijderen!

                         Thumbs up for WD40!  😀